14.5 C
Almanya
Çarşamba, Mayıs 22, 2024

Türk Tabipleri Birliği’nden “Teletıp” açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, sistemle ilgili Dünya Tabipler Birliği’nin ilgili raporları ışığında ve TTB bünyesinde bir rehber oluşturulması gerektiğini belirtti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, telekomünikasyon sistemleriyle iletilmiş hasta verilerini, belgeleri ve diğer bilgileri temel alan; müdahaleler, tanılar, tedaviye ilişkin kararlar ve tedaviyle ilgili daha sonraki tavsiyeleri içeren mesafeli tıp uygulaması anlamına gelen teletıp uygulaması ile ilgili görüşlerini açıkladı.
Teletıp uygulamasının son on yılda yaygınlaşması ve salgınla birlikte etkisini artırması üzerine görüş ihtiyacının doğduğunu belirten TTB Etik Kurulu, açıklamanın devamında hasta ve hekim arasındaki güvene dayalı iletişimin ve sağlık hakkına erişimin olumsuz etkilenmesi, elektronik ortam kullanımına bağlı olarak kişisel sağlık verilerinin ve mahremiyetinin nasıl korunacağı, üçüncü kişilerin müdahil olabilme riski, teknolojik altyapıdaki ve olanaklara erişimdeki eşitsizlikler, Türkiye’de konuya özgü herhangi bir yasal düzenleme olmaması, sağlık hizmetinin ekip anlayışını zedeleyen koşullar ve hekim emeğinin sömürülmesi gibi teletıp uygulamasının yaratabileceği sorunları sıraladı.

TTB Etik Kurulu, Dünya Tabipler Birliği’nin ilgili raporları ışığında ve TTB bünyesinde bir çerçeve rehber oluşturulması gerektiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmetinin kamusal yaklaşımla, basamaklandırılmış şekilde örgütlenerek, en az değer harcayan sağlık politikaları geliştirerek sağlanabileceği bilinciyle, günümüz koşullarını verili olarak ele alıp teletıp uygulamalarını olmazsa olmaz yöntem olarak kabul etmeden ancak tanımlanmış durumlarda kullanmak uygun olacaktır.”

TTB Etik Kurulu, açıklamasının devamında teletıp konusunun yasalarla düzenlenmemesine karşın hekimlerin mesleki standartlara ve etik ilkelere göre davranmakla yükümlü olduğunun da altını çizdi. (BSHA-Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Son Haberler

İlgili Haberler