4.9 C
Almanya
Cumartesi, Aralık 9, 2023

TTB 73. Büyük Kongresi yapıldı

TTB Büyük Kongresi’nde ana sloganın yanı sıra “Karanlığa karşı mesleğimize, meslek örgütümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz”, “Hekimlik değerlerimizden, yaşamdan yana söz söylemekten vazgeçmeyeceğiz”, “COVID-19 meslek hastalığıdır”, “Örgütlü genç hekimler, güçlü TTB” gibi mesajlara yer verildi. Türkiye’nin dört bir yanından TTB Büyük Kongre delegelerinin, tabip odaları yöneticilerinin ve hekimlerin katıldığı kongrenin divanı dört kadın hekimden seçildi. Açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı.

Sağlıkta Dönüşüm Adı Verilen Yıkıcı Politika

Pandeminin yarattığı eşitsizliklere karşı verilen mücadelelerden doğanın talanına karşı yürütülen direnişlere, savaş politikalarına karşı barışı savunmaktan kadın mücadelesinin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı sokaklara taşıdığı isyana; toplumsal sağlık mücadelesinin bütünlüklü ele alınması gerektiğinin altını çizen Korur Fincancı, şunları söyledi : “TTB olarak mücadelenin bütünlüklü yürütülmesi vurgusu hepimizin önüne yeni ödevler koyuyor. Emekten yana güçlerin kapitalizmin kendisini yeni koşullarda var etme ve tahkim girişimine karşı bir araya gelerek Sağlıkta Dönüşüm adı verilen yıkıcı politikaları tarihin çöplüğüne atması, sağlığı toplumsallaştıracağımız ve bunun gerçekleşmesi için gerekli demokratik, adaletten, eşitlikten, barıştan yana bir ülkeyi var etme mücadelesini güçlendirmesi hepimizin ödevidir.” Korur Fincancı’nın sunumunun sonunda yer verdiği, kadın hareketinin Taksim’de barikatları yıkan direnişinden bir şarkıyla ve fotoğraflarla kapatması ise kongre katılımcılarından büyük alkış aldı. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

Son Haberler

İlgili Haberler