3.4 C
Almanya
Perşembe, Nisan 25, 2024

Sosyalistler savaşa ne diyor?

Sosyalist partilerin açıklamalarında NATO’nun ve AKP iktidarının bu savaşa ortam hazırlayan rolü ile Rusya’nın askeri müdahale siyaseti eleştirildi, AKP iktidarının savaşa zemin hazırlayan politikalarının Türkiye ve bölge halklarının çıkarları aleyhine olduğu belirtilerek emperyalizm işbirlikçisi, savaş kışkırtıcısı işbirlikçi politikaların terk edilmesi istendi

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ardından sosyalist hareketten yapılan açıklamalarda NATO’nun ve NATO üyesi Türkiye’nin bu savaşa ortam hazırlayan rolü ile Rusya’nın askeri müdahale siyaseti eleştirildi, AKP iktidarının savaşa zemin hazırlayan politikalarının Türkiye ve bölge halklarının çıkarları aleyhine olduğu belirtilerek emperyalizm işbirlikçisi, savaş kışkırtıcısı işbirlikçi politikaların terk edilmesi ve Türkiye’yi bu savaşa dahil edecek adımlardan uzak durulması istendi.

Halkevleri: “Emperyalist ve gerici paylaşım savaşlarına hayır!”

“ABD emperyalizmi ve NATO’nun eski Sovyet topraklarına doğru izlediği yayılmacı çizgi ile bunun karşısında bölgesel hegemonyasını korumak isteyen Rusya uzun zamandır bölge halklarının çıkarlarını ve iradesini hiçe sayan gerici bir mücadele içindeydi. Bu gerici çekişme Ukrayna üzerinde yoğunlaştı ve bu sabah itibari ile açık savaşa dönüştü” diyen Halkevleri, çatışmayı “NATO ittifakı içi gerilimleri ve Rus yayılmacılığını da barındıran emperyalist-kapitalist sistem içi bir çatışma” olarak tanımladı.

Emperyalist kapitalist sistemin krizini aşmak için savaşlara başvurduğu belirtilen Halkevleri açıklamasında, “Yaşanan gerici bir paylaşım-hegemonya savaşıdır ve dünya halklarının çıkarına değildir. Bu savaşın tarafı olmakta ülkemizin bir çıkarı yoktur” denildi ve AKP iktidarının NATO ittifakındaki emperyalist güçlerin aktif işbirlikçisi olarak bu savaşın açığa çıkmasında doğrudan sorumluluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada “NATO’nun genişleme siyasetinin ve emperyalist işgallerin askeri, ekonomik, diplomatik taşeronluğu siyasetine son verilmelidir” denildi.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız!

 

TİP: “Rusya’nın saldırısına da NATO’nun genişlemesine de dur diyoruz”

Askeri çözüm arayışlarına, saldırganlığa, emperyalist ve yayılmacı girişimlere karşı olduğunu belirten Türkiye İşçi Partisi (TİP), “Ülkemizde, ateşe benzin dökmek isteyenler, silahlanma yarışının parçası olmayı hedefleyenler, çatışmadan medet umanlar olduğunu açık. Oysa çözüm kapsamlı müzakereler ve barıştadır” dedi.

TİP’in açıklamasında, Türkiye’nin herhangi bir taraftan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlali anlamına gelecek tüm talepler reddetmesi gerektiği vurgulanarak, “İstikrarsız ve ateş hattındaki bir bölgede savaşı ve silahlanmayı desteklemek halkımızın çıkarlarına değildir. Türkiye barışın tarafı olmalı, bunun için gerekli girişimleri başlatmalıdır” denildi.

 

SOL Parti: Emperyalist müdahaleye ve savaşa karşı duracağız!

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ile açılan yeni savaş cephesinde, büyük güç kavgasının ortasında ezilenin Ukrayna halkı olduğunu belirten SOL Parti, “Bu sonuçtan ülkeyi iki bölge, iki ruh hali, iki gelecek tasavvuru şeklinde bölen herkes sorumludur” dedi.

SOL Parti açıklamasında olası NATO taleplerinin reddedilmesi gerektiği vurgulandı: “ABD ve NATO’nun emperyalist yayılmacılığı halklara kan, ölüm ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyecektir. AKP, ülkemizi bu savaşa ortak edecek her tür adımdan uzak durmalıdır. ABD’den gelebilecek olan Karadeniz’de NATO varlığının arttırılması talepleri reddedilmelidir.”

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız!

TÖP: “Emperyalist paylaşım savaşına karşı halkların barışını savunalım”

Toplumsal Özgürlük Partisi’nden yayımlanan açıklamada emperyalist güçlerin paylaşım savaşının kapitalizmin derinleşen krizi tarafından şiddetlendirildiğine dikkat çekilerek, savaşa karşı halkların barışını savunmanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

 

EMEP: Emperyalist savaşa karşı barışın sesini yükseltelim!

Emperyalist savaş tehdidinin sadece bombaların patladığı coğrafyayı değil, bütün dünya halklarını tehdit ettiğine dikkat çeken EMEP, “Bu savaş haklı bir savaş olmadığı gibi halkların savaşı da değildir. Bu savaş pandemi ve ekonomik kriz sürecinde enerji şirketlerinin, kapitalistlerin, silah tekellerinin ve emperyalistlerin barbarlık savaşıdır. İşçi sınıfı, emekçiler ve halkların yapması gereken şey; her yerde savaşa karşı tepki göstermek, emperyalist politikalara karşı barışın sesini yükseltmektir. Bekleyemeyiz, izleyemeyiz!” dedi.

EMEP’in açıklamasında emekçiler ve bütün halk savaşa karşı tutum almaya çağrılırken “Tırmanan gerilim ve savaş karşısında Türkiye’nin güvencesi NATO olamaz. NATO emperyalist bir savaş örgütüdür. Türkiye NATO’dan çıkmalı, emperyalist savaşlarda Türkiye’yi taraf yapan tüm anlaşmalar iptal edilmelidir” denildi.

SODAP: “Emekçi halklar emperyalizmden bağımsız bir gelecek ufku ile birleşmedikçe…” 

Rusya’nın saldırısıyla başlayan Ukrayna savaşının Rus oligarklar, Batılı emperyalistler ve Ukraynalı neo-nazilerin iktidar ve talan amaçlı mücadelelerinin bir yansıması olduğunu söyleyen Sosyalist Dayanışma Platformu, “Çok kutupluluk” olarak tanımladığı mevcut uluslararası tablonun, emekçi halklar emperyalizmlerden bağımsız bir örgütlenme ve gelecek ufku arkasında birleşmedikçe son 30 yıldan daha iyi bir dünya yaratmayacağını vurguladı.

 

SMF: “Emperyalist savaşlara geçit vermeyelim!”

“Ukrayna’ya karşı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine karşı Ukrayna’nın NATO destekli tanımama ve saldırı politikası, Rusya emperyalizminin Karadeniz’e doğru yayılmacı politikasıyla birlikte bir savaşa dönüşmüş durumdadır” diyen Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), bu savaşta en büyük bedeli emekçilerin ödeyeceğini belirterek “Emperyalist savaşlara, sömürgeciliğe, işgale ve ilhaka karşı çıkmak; emekçi ve ezilen halkların enternasyonal mücadelesini büyütmek dışında bir seçeneğimiz bulunmamaktadır” dedi.

SMF açıklamasında “ABD öncülüğündeki NATO coğrafyamız, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya için en büyük ve başlıca tehdittir. NATO yayılmacılığı ve savaş politikasına geçit verilmemelidir. NATO’ya karşı mücadele birinci dereceden sorumluluğumuzken, Rusya emperyalizminin bölgedeki yayılmacılığına, işgal, ilhak politikasına ve saldırganlığına karşı mücadele de ertelenemez bir görevdir” denildi.

TKP: “NATO’ya; burjuvazinin ve emperyalist işbirlikçilerinin planlarına; ırkçılık ve milliyetçiliğe karşı safları sıklaştıralım”

TKP, Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya katılışının 70. yılı vesilesi ile Yunanistan Komünist Partisi ile birlikte yaptıkları ortak açıklamada “Türkiye ve Yunanistan bugün de emperyalist NATO planlarında yer almayı sürdürüyorlar. Bir yanda Rusya’yı kıskaca almaya dönük askeri müdahalelerde NATO’nun kalesi konumunu üstlenirken, diğer yanda kendi halklarını misillemelere karşı açık hedef haline getiriyorlar. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon da tam da bu kapsamda ve bu emperyalist çekişme ortamında ateşe benzin boşaltma anlamına geldi” dedi.

Açıklamada NATO ile ilişkilerin sonlandırılması istenirken “Yunanistan ve Türkiye Komünist Partileri olarak, ortak bayrağımız proleter enternasyonalizmi altında, işçi sınıfını ve tüm emekçi halklarımızı NATO’ya; burjuvazinin ve emperyalist işbirlikçilerinin planlarına; ırkçılık ve milliyetçiliğe karşı safları sıklaştırmaya ve iki ülkenin halklarının barış içerisinde bir arada yaşayabileceği ve yaşamasının zorunlu olduğu mesajını güçlendirmeye çağırıyoruz!” denildi.

Ayrıntılı haber için tıklayınız!

ESP: Ukrayna’da emperyalist savaşa hayır!

ESP Merkez Yürütme Kurulu yaptığı açıklama ile şunları söyledi:

adına “Ukrayna-Rusya krizi” denilen gerçekte ise ABD/NATO ile Rusya arasında emperyalist çıkar çatışmasından başka bir şey olmayan yeni bir savaşın fitili ateşlendi. Aylardır devam eden gelirim, Rusya’nın Donetsk ve Luganks özel bölgelerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını açıklaması ve hemen ardından ordusunu bu bölgelere sürmeriyle Ukrayna, emperyalist savaşın merkez üssü haline geldi.

Sürecin işgal ve savaş düzeyine gelmesinin temel sorumluları, ABD ve Rusya emperyalistleriyle ırkçı-faşist Ukrayna rejimidir. Emperyalist çıkarlar ve yayılmadı sömürgesi politikalar bu sürecin asıl motivasyon kaynaklarıdır. Karşılıklı güçler tarafından ortaya sürülen “bağımsızlık”,”toprak bütünlüğü”,”ulusal güvenlik”,”terörizm”,”ulusal çıkarlar” bu savaş siyasetinin emperyalist karakterini gizlemeye dönük kılıflardan ibarettir.

 

Alınteri: Emperyalist savaş ve müdahalelere karşı sınıf savaşını yükselt!

Bu işgal, emperyalist kapitalist dünyada yeni bir dönemin işaret fişeği özelliğini taşıyor. Pandemiyle birlikte derinleşen çok yönlü kriz, emperyalist kutupların birbirlerinin etki alanlarını daraltma hamlelerini büyütmenin yanında, enerji kaynakları ve dolaşım hatları üzerindeki kontrol kavgasını da keskinleştirdi.

Dolayısıyla Ukrayna’da aylardır karşılıklı gövde gösterileri ve tehditlerle tırmandırılan kriz, bu emperyal rekabet ve hesapların ürünüdür. Bu rekabetin yarın karşımıza nerede, hangi biçimlerde çıkacağı bilinmez. Ama bu kaynamanın burada kalmayacağı kesindir.

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız!

TKH: Savaşa karşı devrimci tutum emperyalizme karşı duruşla mümkündür!

Ukrayna’daki gelişmeler ve bugün yaşanan savaş, ABD ve Avrupa Birliği’nin başını çektiği emperyalizmin yayılmacı, saldırgan ve provokatif siyasetinden bağımsız ele alınamaz. Bu gerçek ortaya konulmadan Ukrayna’da yaşanan gelişmelere yönelik her analiz ve tutum, başta ABD olmak üzere emperyalizmin saldırgan ve yayılmacı gerçek yüzünü örteceği gibi Ukrayna’daki Nazi yanlısı faşist darbe rejimini ve kendi ülke vatandaşlarına karşı 8 yıldır askeri güç kullanmasını aklamak anlamına gelecektir.

Bugün Ukrayna’da yaşanan savaşın sorumluları aranacaksa önce ABD emperyalizmine ve sonra Ukrayna’daki Nazi yanlısı faşist darbe iktidarına bakılmalıdır.

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız!

SYKP: Hegemonya savaşlarına, işgale hayır!

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşa dair yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “Ukrayna’da Batı/NATO ve Rusya’nın yayılmacılığına ve hegemonya savaşlarına hayır” denildi.

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız!

Odak Dergisi

Diğer muhalefet partilerinin ve örgütlerinin açıklamaları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendika.Org

Son Haberler

İlgili Haberler