15.4 C
Almanya
Çarşamba, Mayıs 22, 2024

Sağlık örgütleri: Birlikte güçlüyüz

İktidarın, sağlık emekçileri arasında ayrım yaparak doktorlar için ücret iyileştirmesini gündeme almasına karşı başlayan tepki devam ediyor. Dün 8 sağlık örgütü açıklama yaparak yanlıştan dönmesi için iktidara çağrı yaptı. Ortak oluşturulan bildiriye, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Dev Sağlık İş, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Türk Hemşireler Derneği imza attı.

SAĞLIK EKİP İŞİDİR

Bildiride sağlık iş kolunun bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, “klinik, poliklinik, acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, aile ve toplum sağlığı merkezleri, sosyal servisler, filyasyon, aşı merkezlerinde hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, teknisyen, laborant, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, ergoterapist, sağlık işçisi hep birlikte toplum için sağlık hizmeti üretiyoruz” denildi.

Sağlık sisteminde yaşanan çürümeye dikkat çekilen açıklamada çalışanların yurttaşla karşı karşıya gelmelerinin ardında yatan nedenin sitemin kendisi olduğu vurgulandı.

Seki örgüt iktidarı uyarırken taleplerini şöyle sıraladılar: Sağlık çalışanlarının taleplerini karşılayacak, emekli maaşına da yansıyacak yeterli aylık gelir, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla ivedilikle planlama yapılmalı ve yaşam pratiğine geçirilmelidir. Bir an önce TBMM’sine getirilecek düzenlemede unvan, kadro, derece, kıdem gözetilerek tüm sağlık çalışanı meslek grupları adına iyileştirme yapılmalıdır. Ek gösterge 3600, 7200; özel hizmet tazminatı oranlarında artış esas alınmalıdır.

KURTULMUŞ İNANDIRAMADI

Sağlık çalışanlarının ortak eylemleri sürürken AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada “ücret artışı sadece doktorlar için değil, tüm sağlık çalışanlarına yapılacak şekilde yolumuza devam ediyor” açıklama yaptı. Kurtulmuş’un bu açıklaması sağlık emekçilerine inandırıcı gelmedi. İktidar sadece Bu konuda hiçbir çalışması olmadığı anlaşılan iktidar iyileştirme için ne bir takvim ne de bir rakam telaffuz edebildi. 22 Aralık gibi bir tarih ortada dolaşsa da bugüne kadar Numan Kurtulmuş dışında bir açıklamanın yapılmamış olması iktidarın oyalama taktiği olarak nitelendirildi.

Öte yandan SES tarafından yaygın ve etkili olarak gerçekleştirilen iş bırakma eylemi yandaş sendikaları da telaşlandırdı. Memur Sen dün alelacele bakanlıktan izin alarak sağlık alanında iş bırakma kararı aldı. birgun.net

Son Haberler

İlgili Haberler