-2 C
Almanya
Pazar, Şubat 5, 2023

‘Mavi Kart’lı askerlik yükümlülerine çağrı

Berlin Başkonslosluğu askerlik yükümlüsü iken Türk vatandaşlığından izinden çıkıp yabancı ülke vatandaşlığı alanlara Türkiye’ye seyahat etmeden önce durumlarını askerlik şubelerine bildirmeleri çağrısı yaptı. Vatandaşlıktan çıkanların askerlik dosyalarının Milli Savunma Bakanlığı tarafından kapatıldığını kaydeden Başkonsolosluk buna rağmen askerlik hizmetine çağrılan mavi kartlıların durumlarını askerlik şubelerine bildirmeleri halinde gerekli düzeltmeler yapılacağını belirtti. Başkonsolosluk açıklamasında mavi kartlıların Türkiye’deki bankalarda hesap açtırırken sorun yaşamamaları için T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili kurumlara gerekli talimatları gönderdiği de yer aldı

Açıklama şöyle

Mavi Kart Yasa Uygulaması:

Mavi kart hamili kişilerin ülkemizde bürokratik işlemlerde karşılaştıkları zorlukların giderilmesini teminen Dışişleri Bakanlığımızca iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, mavi kart hamillerinin çeşitli şikayetleri üzerine görüşülen Milli Savunma Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamalar mavi kartlı vatandaşlarımızın dikkatine getirilmek üzere aşağıda sunulmuştur.

1.Askerlik yükümlüsü iken Türk vatandaşlığından çıkarak yabancı bir ülke vatandaşlığına geçen kişilerin askerlik dosyaları Milli Savunma Bakanlığı’nca kapatılmaktadır. Ancak, bu uygulamaya rağmen askerlik hizmetine çağrılan mavi kartlılar durumlarını askerlik şubelerine bildirmeleri halinde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Bu husus özellikle ülkemize seyahat etmeyi öngören kişiler açısından önem arz etmektedir.

2. Türk vatandaşlığından çıkan kişilerin mavi kartlarıyla Türkiye’deki bankalarda hesap açtırırken sorun yaşamamaları için T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kurumlar Birliği’ne gerekli talimatlar gönderilmiştir.”

Saygılarımızla,

T.C. Berlin Başkonsolosluğu

Bilgi notu

Mavi Kart nedir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmî belgedir.

Mavi Kartlılar Kütüğü nedir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.

Kimler Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olabilir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları kayıt olabilirler.

Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydolunca kimlik numaram değişir mi?
MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınmaktadır.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilir.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilere tanınan haklar nelerdir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

Mavi Kart’tan kimler yararlanmaktadır?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

Mavi Kart’tan kimler yararlanamaz?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar.

Mavi Kart nasıl talep edilir?
Mavi Kart talebine ilişkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte, yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle müracaat edilir. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmez.

Mavi Kart hangi makamlarca verilmektedir?
Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, uyruğunu taşıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilcilikler vermeye yetkilidirler.

Mavi Kart karşılığında herhangi bir ücret ödenmesi gerekir mi?
Mavi Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında yer aldığından her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli talep edilir.

Mavi Kart’ın hangi hallerde değiştirilmesi mümkündür?
Mavi kart; doğum, yeni kayıt, yenileme, değiştirme veya kayıp nedeniyle 9 uncu maddeye göre, 10 uncu madde de belirtilen müracaat makamlarınca düzenlenmesi mümkündür.

Son Haberler

İlgili Haberler