8.5 C
Almanya
Salı, Ekim 4, 2022

Kamu işçileri fişleniyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan süreçte çalışanlar, işten çıkarma, açığa alma ile fişlenme ile karşı karşıya. Kamu kurumlarında zorla doldurtulan “personel bilgi formu” adlı formlarla kamu emekçilerinin her türlü kişisel bilgisi istendi. Bu bilgilere, sendika, dernek, vakıf üyelikleri, sosyal medya hesapları, eğitim görülen kurumlarla kendisinin ve varsa eşi ve çocuklarının bilgileri de dahil

kamu-fisleme1

Devlet Su İşleri (DSİ) ve Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerinde çalışan kamu emekçilerine zorla personel bilgi formu doldurtuluyor. Emekçiler bir yandan açığa alınma ve işten çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya kalırken bir yandan da bu formlarla fişleniyor. Üstelik bu formlarda yalnızca dolduranın değil varsa eşi ve çocuklarının da bilgileri isteniyor.

DSİ’de doldurtulan formda, kamu emekçilerinden, daha önce çalıştığı bir kurum varsa hangi kurum olduğu ve hangi tarihlerde çalıştığı, varsa çocuklarının eğitim gördüğü kurumlar, üyesi olunan STK’ler, Aktif Sen’e üye olup olmadığı, üye ise ne zaman üye olduğu, üye olmasına kimin aracılık ettiği, kurban ve derilerin hangi kuruma verildiği, gazete-dergi abonelikleri, kendisi, eşi ve çocuklarının sosyal medya hesap bilgileri istendi.

Sakarya’daki bir hastanede çalışanlara ise zor onay formu imzalatıldı. Bu form, kişinin sosyal medya hesaplarının incelenmesine izin verdiğine dair bir ibare barındırıyor.

kamu-fisleme3 kamu-fisleme2

Bu formların altında bir de şu ifade yer aldı:

Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan eder aksine bilgi tespit edilmesi halinde TCK ve 657 sayılı yasaya göre ceza verilmesini kabul ederim.

Çalışanlardan doldurmaları istenen form

Kamuda fişlemeyle ilgili Sendika.Org’a konuşan Halkevleri Hukuk Sekreteri Avukat Sercan Aran, formların Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Kamu emekçilerine doldurtulan bu formlar ile kamu emekçileri baskı altına alınmaya, yıldırılmaya, korkutulmaya çalışılmakta ve en önemlisi fişlenmektedir. Anayasa’nın 33.maddesine göre herkes dilediği derneğe üye olmakta özgürdür aynı şekilde Anayasa’nın 51.maddesine göre herkes dilediği sendikaya üye olabilir.  FETÖ/PDY bahanesi ile cadı avına dönüşen son süreçte kamu emekçilerinin dernek/vakıf/sendika üyelerinin açıklanmaya zorlanması açıkça Anayasa’ya aykırıdır.

Kamu emekçilerinin ve ailelerinin doldurdutulan bilgi formlarıyla sosyal medya hesaplarının listelenmesinin ve incelenmesi konusunda izin istenmesi açıkça Anayasa’ya ve AİHS’e aykırı olduğu gibi bu formlar sivil diktatörlüğün anti-demokrasi belgesidir.

Kamu emekçilerinin ailelerinin okuduğu okulların listesinin istenmesi ise kamu emekçilerinin ailelerinin de fişlenmesi anlamına gelmektedir. Anayasa’nın 42.maddesi ‘Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür’ demektedir. OHAL ilanın ardından 667 sayılı KHK ile bir çok eğitim öğretim kurumu kapatıldı ve gerekçe olarak bu eğitim kurumlarının FETÖ yapılanmasına hizmet ettiği ve eğitim öğretim esaslarına aykırı olarak kullandığı gerekçesiyle kapatıldı. Anayasa’da belirtildiği üzere eğitim öğretim ‘devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.’ 12 yıldır bu kurumların Anayasa’ya aykırı biçimde eğitim-öğretim hizmeti vermesine göz yuman AKP bugün göz yumduğu bu kurumlar kapatıyor ve buralarda okuyan kişileri fişleme yoluna gidiyor. Bu durum Anayasa’da düzenlenen eğitim-öğretim hakkına açıkça aykırı olduğu gibi  yine Anayasa’nın 20.maddesinde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkına aykırıdır.

Saray-AKP iktidarının FETÖ ile birlikte yaptığı fişlemeler bugün tek başına Saray-AKP iktidarı ile devam ediyor ve buna demokrasi olarak sunmaya çalışıyorlar. Bu antidemokratik uygulamalar sivil diktatörlüğün ayaklarının örüldüğünün açık bir göstergesidir.

Sendika.Org

Son Haberler

İlgili Haberler