4.9 C
Almanya
Cumartesi, Aralık 9, 2023

“Her damla su değerlidir…”

TMMOB'a bağlı çeşitli odalar ve Türk Tabipleri Birliği Dünya Su Günü için yaptığı açıklamalarda su ,toprak ve doğal varlıkların ticarileştirilmesine karşı mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası , TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası , TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası , Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu ,Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi , TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 22 Mart Dünya Su Günü’nde su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamalarda su ,toprak ve doğal varlıkların ticarileştirilmesine karşı mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası AKP iktidarının su kaynaklarının korunmasına yönelik önleyici adımların atmadığını vurgulayarak “Ülkemizde yürütülen politika ve yasal mevzuat değişiklikleri ile doğal varlıklarımızın, tarım alanları, orman alanları, meralar, sulak alanlar, su havzaları ve diğer korunması gereken alanlardaki yapılaşma ve rant baskısı nedeni ile koruma amaçlı yürütüldüğü ifade edilen düzenlemelerin tam tersi sonuçlar yarattığı görülmektedir” dedi

“Her damla su değerlidir” diyen Gıda Mühendisleri Odası’nın açıklamasının tamamına ulaşmak için tıklayınız.

TTB: “Temiz ve güvenli suya erişim hakkı ranta kurban edilemez”

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin ortak açıklamasında ise suya erişim konusundaki eşitsizliklere değinildi. Yapılan açıklamada “Ülkemizin zaten yetersiz olan yerüstü ve yeraltı su kaynakları gerektiği gibi korunmamakta, madenciliğe, endüstrileşmeye ve çarpık kentleşmeye feda edilmektedir” denildi.

Açıklamanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

İnşaat Mühendisleri Odası: “Gelecek on yıl içerisinde ülkede büyük bir su kıtlığı sorunu yaşanacaktır”

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021’de topladığı Su Şûrası’nın sonuç metninde suyun bir meta olarak görüldüğünü ifade eden İnşaat Mühendisleri Odası, bu yaklaşımı eleştirirek su kaynaklarının korunması için yapılması gerekenleri ifade etti. Bu konudaki öneriler ise şöyle:

Genel ve yerel yönetimler;
Sağlıklı, erişilebilir, iyi kalitede ve yeterli ölçüde su temin etmelidirler.
Atık suların toplanmasını, arıtılmasını ve mümkünse geri dönüşümünü sağlamalıdırlar.
Bu hizmetlerin doğru yapılabilmesi için belediyeler gider bütçelerinin en az yüzde 25’ini buraya ayırmalıdır.

Açıklamanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Jeoloji Mühendisleri Odası: “Her gün 5 yaş altı 1.400 çocuk yaşamını yitiriyor”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yapmış olduğu açıklamada su kullanımının temel gereksinim maddelerinden biri olmasına rağmen su kaynaklarının eşitsiz ve kirli kullanından dolayı dünyada gerçekleşen çocuk ölümlerine dikkat çekerek şunları söyledi: Su, tüm canlı yaşamın temel gereksinim maddelerinden biridir. Birleşmiş milletle her insanın yeterli ve temiz suya erişimini “temel insan hakkı” olarak kabul etmiştir. Ancak bugün dünyada 750 milyondan fazla insan temiz içme suyundan yoksun olup, temel ihtiyacını karşılayamamaktadır. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre bu yüzden her yıl yüzbinlerce çocuk hastalanıyor ve ölüyor. Temiz suya erişimi olmayan insanların çoğunluğunu ise ücra kırsal yörelerde ya da kentlerin yoksul mahallelerinde yaşamakta olan yoksullar oluşturuyor.

Yine UNICEF’in tahminlerine göre, temiz su, yeterli sanitasyon ve hijyen imkanlarının olmayışına bağlı ishalli hastalıklar yüzünden her gün 5 yaş altı 1.400 kadar çocuk yaşamını yitiriyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve iki yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemisinin bu sayıyı daha da artıracağı açıktır.

Açıklamanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Kimya Mühendisleri Odası: “Su hakkını ve suyu korumalıyız”

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası da açıklamasında yaşanılan pandemi döneminde temizlik aracı olarak kullanılan suyun stratejik öneminin arttığını belirterek “COVID-19’un bulaşarak yayılmasını önlemek için tüm bilim insanlarının öncelikle önerdiği şey el temizliğidir. Bunu milyarlarca insana sağlayabilecek olan doğal kaynağın adı su ve sabundur. Suyun bu salgında can kaybının artışını engelleyen önemi herkes tarafından daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle kentlerimizde bir önceki yıla göre tüketilen su miktarının artmasının nedeni budur” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: Planlama olmadan suyun yönetilmesi mümkün değildir. Su olmadan hayatın devamlılığını sağlamak olanaksızdır. Tarım, endüstri, enerji ve kentleşme ile ilgili faaliyetleri su olmadan yürütmek mümkün değildir. Dolayısıyla su varlıklarını korumak, aşırı kullanılmasını ve kirlenmesini önlemek insan soyunun en önemli görevlerinden biridir. Yeraltı ve yerüstü sularının kimyasal kalitesinin periyodik ve kapsamlı çalışmalarla kontrol edilmesi gereklidir. Kentsel, tarımsal ve endüstriyel faaliyetler sonucunda açığa çıkan ve gerekli önlemler alınmayınca sulara bulaşarak kirliliğe neden olan çok sayıda kimyasal  vardır. Kurşun, arsenik, cıva gibi ağır metaller, sayısı epeyce kabarık olan pestisitler, sudaki klorla birleşen uçucu organik bileşikler, farmakolojik esaslı kimyasal maddeler, aromatik hidrokarbonlar ve organik klorlu kirleticiler gibi toksik etkili kimyasal maddeler en önemli kirleticiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Açıklamanın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Sendika.Org

Son Haberler

İlgili Haberler