12.9 C
Almanya
Pazar, Mayıs 19, 2024

DİSK’li kadınlar: “ILO Sözleşmesi onaylansın”

DİSK Kadın Komisyonu, 8 Mart öncesi Kadıköy İskele Meydanı’nda bir basın açıklaması yaparak çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılması için ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması için mücadele edeceklerini belirtti.

İlk olarak söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eşit işe eşit ücret ödenmemesinden tacize kadın işçiler üzerinde ayrımcılık ve baskının çeşitli biçimlerde yaşandığına dikkate çekerek “Yaşamımız ve haklarımız için örgütlenerek mücadele edeceğiz” dedi.

Daha sonra DİSK Birleşik Metal-İş üyesi Meltem Yıldızcoşkun, DİSK Kadın Komisyonu adına basın açıklamasını okudu.

Toplumsal yaşamdaki ayrımcılık emeği “ikincil” olarak görülen kadınları, çalışma yaşamında da doğrudan etkilendiğini belirten Yıldızcoşkun, şöyle konuştu: “Evde ve sokakta sistematik olarak ayrımcılığa uğrayan kadınlar çalışma hayatında da yıldırma, üretim baskısı ve ücret eşitsizliği gibi şiddetin ve tacizin çeşitli biçimleriyle yüz yüze kalıyor. Çalışma hayatında kadınların yüzde 80’i şiddet, mobbing ve cinsel tacizin en az bir türü ile karşı karşıya kalıyor. Esnek, güvencesiz çalışma, ücret eşitsizliği, cinsiyete dayalı işbölümü çerçevesinde şekillenmiş toplumda, kadınlar üzerine çok daha fazla yük bindiriliyor. Yüklendikleri ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı işleri kadın emeğini görünmez ve değersiz kılıyor. Bu değersizleştirme emek piyasasına yansıyor ve kadınların emeğini ucuzlaştırıyor. Ayrımcılığı, şiddeti, eşitsizliği, savaşı ve ekonomik krizi en derin yaşayanlar kadınlar oluyor. Türkiye tarım dışı kadın işsizliğinin yüzde 16’ları, genç kadın işsizliğinin yüzde 40’ları aştığı bir ülke haline geldi. 2018 yılında başlayıp halen etkilerini ağır bir şekilde hissettiğimiz ekonomik kriz kadınları daha da işsizleştiriyor, emeğini daha da ucuzlaştırıp değersizleştiriyor.”

“6284 sayılı yasayı sonuna kadar savunacağız”

“Kadın işçiler sendikalarda örgütlenerek mücadelelerini güçlendirmelidir. Bu şiddetin kaynağı olan eşitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele etmek yalnızca kadınlar için değil demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal yaşam için gerekliliktir.

Bizler hem kendi yaşamlarımıza hem kız kardeşlerimizin yaşamlarına sahip çıkmak için toplumsal cinsiyet temelli, şiddete karşı kadınları güçlendiren İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı Yasa’yı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Kadını ikincilleştiren siyasi söyleme ve cinsiyetçi tutumlara karşı mücadele edeceğiz.

Bizler, şiddet ve tacizden en fazla etkilenenler olarak, ILO’nun çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasına yönelik 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması ve hızlıca çalışma hayatına uyarlanması için mücadele edeceğiz.

Bizler, DİSK’li kadınlar olarak, kadınlar için yaşanabilir bir ülke istiyoruz, kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir ülke istiyoruz. Bizler tüm kadınları, yaşamlarında maruz bırakıldıkları eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı mücadeleye çağırıyoruz.

Kadınlar için daha iyi bir dünya ve Türkiye için, İstanbul Sözleşmesi uygulanmasını, ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanmasını ve 6284 sayılı Yasa’yı savunacağımızı bildiriyoruz. Yaşam ve iş güvencemiz için mücadeleye çağırıyoruz! Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi!”

Sendika.Org

 

Son Haberler

İlgili Haberler