Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof.Dr. Özgür Demirtaş, önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Enflasyon hesaplamasında doğalgazın ‘sıfır fiyat’ olarak hesaplanacağını böylelikle de ücretli çalışanların maaşlarına daha az yapılacağını açıkladı.  Enflasyon hesaplamasında Doğalgaz için SIFIR fiyat uygulanacak. Böylece enflasyon düşük çıkacak. Öyle olunca ÜCRETLİ çalışanların maaşına daha az zam yapılacak.  Yani Türkçesi Ücretli çalışanlar bedava verilen doğalgazı alım güçlerinden feragat ederek ödemiş olacaklar. Son derece yanlış bir uygulama” dedi.

Demirtaş EPDK’nın kamuoyu duyurusunu da hesabında paylaştı,

KAMUOYU DUYURUSU

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın 05.05.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Konulu, 11835 Sayılı Kararının Tüketici Fiyat Endeksine Etkisi TÜFE kapsamında yürütülen tüm çalışmalar Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) başta olmak üzere istatistik alanında faaliyet gösteren diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen norm ve standartlara uygun şekilde yapılmaktadır.

Söz konusu EPDK kararında, konut abonelerinin 24/4/2023 tarihinden 31/5/2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri ile bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların tamamının Bakanlık bütçesinden karşılanacağı belirtilmektedir (Madde 4 (1)). Bu kararın, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamında yer alan doğalgaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarıyla başa çıkabilmek için geçtiğimiz yıl içerisinde birçok Avrupa Birliği ülkesinin hanehalklarının desteklenmesine yönelik benzeri tedbirler almış olması nedeniyle Eurostat 16 Aralık 2022 tarihinde bu konuya özel bir metodolojik doküman yayımlamıştır. Gerek Eurostat ile gerçekleştirilen yazışmalar, gerek Eurostat tarafından yayınlanan ilgili dokümanın incelenmesi neticesinde, 2023 yılı Mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için ‘sifir fiyat’ (zero price) yöntemi uygulanacaktır². Eurostat’ın bu konuda almış olduğu karar, TÜFE hesaplamalarında esas alınan fiyatın, tüketiciye doğrudan yansıyan fiyat olması temel prensibine dayanmaktadır³.

İlgili EPDK kararında ayrıca, 2023 yılı Haziran ayından itibaren konut abonelerinin 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek her bir faturasında, 25 m³e kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri ile bu sistem kullanım bedellerine tekabül eden diğer tutarların Bakanlık bütçesinden karşılanacağı hükmü de yer almaktadır (Madde 4 (2)). EPDK’nın bu kararı da, 2023 yılı Haziran ayından kararın geçerlilik tarihi olan 2024 yılı Mayıs ayına kadar yapılacak olan TÜFE hesaplamalarında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda yine Eurostat’in önerileri doğrultusunda EPDK’dan il ve ay bazında ortalama hanehalkı doğalgaz tüketim verileri alınarak, tüketicinin 25 m³’ün üzerindeki kullanımları için m³ başına ödediği ortalama fiyat hesaplanacaktır.

TÜFE kapsamında doğalgaz fiyatının hesaplanmasına dair yukarıda sözü edilen uygulamaların, doğalgazın TÜFE madde sepetindeki ağırlığı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 yılı Mayıs ayında aşağı yönlü kuvvetli bir etki yaratacağı, ancak doğalgaz tüketim miktarının artmasına paralel olarak özellikle yılsonuna doğru bu etkinin kuvvetli ve yukarı yönlü olacağı öngörülmektedir. (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)