7.4 C
Almanya
Perşembe, Haziran 13, 2024

Ak Saray’ı yıkacak karar

Ak Saray’ın da içinde bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği planı, Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

aksaray2

Ankara 5. İdare Mahkemesi daha önce yürütmesi durdurulan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Atatürk Orman Çiftliği alanlarına ilişkin Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve eki ile Ulaşım Projesi’ni iptal etti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nce yapılan açıklamada, “Ankara 5. İdare Mahkemesinin kararıyla birlikte AKP‘nin AOÇ‘deki tüm müdahalelerinin hukuksuzluğu mutlak olarak ortaya konulmuştur” denildi.

 “AOÇ‘DE YAPILANLAR HUKUKSUZDUR, KAÇAKTIR”

TMMOB’un açıklamasında mahkemenin kararına ilişkin şu açıklamalar yer aldı:

“Bilinmelidir ki, Ankara 5. İdare Mahkemesinin bu kararıyla birlikte AKP‘nin AOÇ‘deki tüm müdahalelerinin hukuksuzluğu mutlak olarak ortaya konulmuştur. TMMOB‘a bağlı odalarca yürüttüğümüz hukuki mücadele ve kamu yararını koruma bilinci çerçevesinde, defalarca AOÇ‘de yapılan hukuksuzlukları ifade etmiştik. Bu karar ile tüm haklılığımız tescillenmiştir.

AKP‘nin iktidarlığı döneminde yerel – merkez tüm idareler ve koruma kurullarının işbirliği ile AOÇ alanlarındaki talan hızla örülmüş; saray, “külliye”, Ankapark projeleri ve Ankara Bulvarı gibi Ankara ulaşımına önemli etkisi olan ulaşım bağlantılarına dair kamu eliyle kamu yararına aykırı olarak bir dizi hukuksuz idari işlem yapılmıştır. AOÇ‘yi parçalayalan, değersizleştirmeye çalışan bu yapısal müdahaleler için yasal kılıf biçercesine yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulu‘nun kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ve yenileme alanı kararları; Koruma kurullarının sit kararlarının değişikliği ve sit statülerinin değişimi kararları; Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin onayladığı planlar, ruhsat ve yapı kullanma izinleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerçekleştirdiği imar plan değişiklikleri marifetiyle parça parça yapılan işlemlerin nafile olduğunu bir kez daha altını çizmek isteriz.

Başta Ankara 5. İdare Mahkemesinin bu iptal kararı olmak üzere, sıraladığımız işlemlerin iptaline ilişkin yargı kararları ile AOÇ‘de yapılanlar hukuksuzdur, kaçaktır.

Bugün yargıdan kaçırılmak suretiyle fiziken gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan saray, saray çevresi siyasi referanslarla binaen inşa edilen “külliye”, Büyükşehir Belediye Başkanı‘nın hayal projesi Ankapark projesinin ve bunları çevreleyen ulaşım bağlantı yollarının tamamı hukuksuzdur, kamu zararıdır. AOÇ‘deki bu talanın bifiil parçası, sorumlusu olanlardan hesabı sorulacak ve bizler Atatürk Orman Çiftliği‘ni, kentin kamusal varlığını yeniden kazanacağız.”

Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Ak Saray’ı etkilemiyor

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin Atatürk Orman Çiftliği’ne ilişkin imar planlarını iptal etmesi hakkında verdiği kararın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı etkileyen bir nitelik taşıdığı yönündeki iddia ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Aynı kaynaklar, iddia edildiği türden bir karar/kararlar verilmiş ise de bunun hizmet binaları ile ilgili olmadığının, çiftlik alanının tamamına ilişkin üst ölçekli ve 2010 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/10.000’lik nazım imar planıyla ilgili olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Odatv.com

Son Haberler

İlgili Haberler