14.3 C
Almanya
Pazartesi, Ekim 3, 2022

ADDP: İş Bankası hisseleri Atatürk’ün mirasıdır, dokunulamaz!

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ün İşbankası hisselerinin CHP’den hazineye devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamalara sert tepki gösterdi. ADDP basın açıklamasında “Güncel tartışma İş Bankası`nın bir kısım hisselerinin CHP`den alınması ve Hazine`ye devredilmesi ile ilintili değildir. Güncel tartışma, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Hukuk devleti olma vasfının kaybolmasıdır. Aklın ve vicdanın hüküm sürdüğü hiçbir kültürde mülkiyet ilişkilerinin ve devamlılık ilkesi gereği veraset haklarının sorgulanması, ihlal edilmesi kabul edilemez. Kaldı ki bu miras o ülkenin kurucusu ve onun manevi şahsında tanım bulan ilkeleri ile ilgili olsun.

Atatürk`ün Cumhuriyeti ve onun mirası hedef tahtasındadır. Nisan 2020`de İskilipli Atıf Hoca`ya övgüler düzen bir meczup Atatürk`ün en çok önem verdiği kurumlardan birisi olan Türk Tarih Kurumu`nun başkanlığına atanmıştır. Mayıs 2020`de Atatürk`ün Mirası ve manevi iradesi CHP`nin değil toplumun elinden alınıp Damat Hazinesine devredilmek istenmektedir.
Tüm bu kararlar Atatürk`ün mirasında yer alan Orman Çiftliği üzerine kaçak yapı olarak kurulan sarayda alınmaktadır.
” dedi.

Açıklama şöyle:

Toplumların kabile tipi organizasyonları terk edip devlet hiyerarşisi ardında toplanmalarının birincil sebebi mülkiyet ilişkilerinin güvence altına alınması talebidir. Birey özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlayan ve hantal varlığının devamı için bireye ağır edimler yükleyen “Devlet” olgusunun varlığı ve sürdürülebilirliği ancak “Norm ve Devamlılık” ilkeleri ile mümkün olmuştur.
Anayasamızın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti`nin önce devlet olma vasfını vurgular, sonra da bu devletin niteliklerini tanımlarken hukuk vurgusu yapar. Hukuk, bizim kültürümüzde de devletin temel direğidir. Mustafa Kemal Atatürk`ün veciz vurgusu ile hepimizin zihnine mühürlendiği üzere “Adalet Mülkün Temelidir.”
Mülk devlettir ve adaletin varlık sebebi olan mülkiyet ve miras kaideleri görmezden gelindiğine göre devletin temeli sarsılmaktadır.
Güncel tartışma İş Bankası`nın bir kısım hisselerinin CHP`den alınması ve Hazine`ye devredilmesi ile ilintili değildir. Güncel tartışma, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Hukuk devleti olma vasfının kaybolmasıdır. Aklın ve vicdanın hüküm sürdüğü hiçbir kültürde mülkiyet ilişkilerinin ve devamlılık ilkesi gereği veraset haklarının sorgulanması, ihlal edilmesi kabul edilemez. Kaldı ki bu miras o ülkenin kurucusu ve onun manevi şahsında tanım bulan ilkeleri ile ilgili olsun.
Atatürk`ün Cumhuriyeti ve onun mirası hedef tahtasındadır. Nisan 2020`de İskilipli Atıf Hoca`ya övgüler düzen bir meczup Atatürk`ün en çok önem verdiği kurumlardan birisi olan Türk Tarih Kurumu`nun başkanlığına atanmıştır. Mayıs 2020`de Atatürk`ün Mirası ve manevi iradesi CHP`nin değil toplumun elinden alınıp Damat Hazinesine devredilmek istenmektedir.
Tüm bu kararlar Atatürk`ün mirasında yer alan Orman Çiftliği üzerine kaçak yapı olarak kurulan sarayda alınmaktadır.
Yurttaş devletin hissedarıdır. Özgürlüğünden feragat eder, üzerine yüklenen edimleri kabul eder ve buna karşılık inşa edilen soyut devlet kavramının hissesi oranında sahibi olur. Biat ancak kabilelerde mümkündür, devletler hissedarlık ilişkisi üzerine kurulur.
Güncel tartışma CHP`nin İş Bankası hisseleri değildir, yurttaşın devlet hisseleridir.
Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu yönetim kurulu ve üyeleri adına Cumhuriyet, Adalet ve Devlet kavramlarını yerle bir edecek bu gayreti kınıyor tüm vatanseverleri Cumhuriyet mirasına sahip çıkmaya davet ediyoruz.
ADDP Yönetim Kurulu adına
Mevlit Deniz
Başkan

Son Haberler

İlgili Haberler