4.2 C
Almanya
Pazartesi, Mart 4, 2024

AABF’den kısa film ve senaryo yarışması

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ( AABF) Kültür Sanat Kurulu, Unesco 2021 Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Yılı olması kapsamında “Kısa Film Şenliği” adıyla yarışmalar düzenliyor. Şenlik her yıl farklı bir konu ile gelenekselleştirilmek isteniyor.

AABF Kültür Sanat Kurulu son başvuru tarihini 15 Nisan 2021 olarak belirlendiği kısa film ve senaryo yarışmasının temasını ise Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Yılı fikir evrenine uygun olarak “Kemalet Yolu” seçti.

AABF Kültür ve Sanat Kolu, şenliğin kültürlerin, fikirlerin, inançların ve yaşam tarzlarının panayırını açma misyonuna hizmet etmeyi amaçladığını kaydetti. Açıklamada “Bu kapsamda; fikir ve üretim kapasitelerinin desteklenmesi, özellikle sinema sanatına yönelik farkındalığın artırılması, yaratıcı sanatsal tasarım çabalarının teşviki, ilham verici hikayelere emek veren sanatçıların cesaretlendirmesi ve motive edilmesi amaçlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Film fikrine sahip herkesin katılabileceği bu şenliğimizde ilk adım olarak bir senaryo yarışması düzenleniyor. 10 Şubat 2021 tarihinde başvuruya açılan yarışmaya katılacak olan senaryolar jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve ilk üçe giren senaryolar kurulumuz tarafından desteklenecek.

Bu yıl “Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre Yılı” kapsamında ilk kez yapılacak olan Kısa Film Şenliği’nin, bundan sonra da devam ettirilmesi ve her yıl özgün bir tema çerçevesinde gelenekselleştirilmesi hedefleniyor.

Şenliğin bu yılki teması, (Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’nin fikir evrenine uygunluğu da gözetilerek) “Kemalat Yolu” olarak belirlendi.

Bu çerçevede;

 1. Başvuru sahiplerinin eserleri, yukarıda belirtilen ana tema ve ilkeler çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

 2. Her birey bir senaryo ile başvurabilir, birden çok sayıda senaryo başvurusu alınmayacaktır.

 3. Başvuran senaryonun daha önce filme çekilmemiş olması gerekmektedir.

 4. Başvuracak olan senaryoların en az 3 en fazla 20 dakikalık kısa metrajlı sinema filmi boyutlarında olması gerekmektedir.

 5. Katılımcılar, başvurusunu yaptıkları senaryonun özgün eser olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. (Eğer bir kitap ya da öyküden esinlenilmiş ise ilgili eser sahibinden muvaffakatname almış olma sorumluluğu başvurana aittir)

 6. AABF Kültür Sanat Kurulu, katılımcı eser desteklenmeye değer görülsün ya da görülmesin, başvuru konusu senaryoyu iade etmek zorunda değildir. (Kurul, başvuran senaryoları kendi bünyesindeki sinema atölyelerinde çalışma ve analiz malzemesi olarak kullanma hakkına sahiptir)

 7. Başvurular içerisinden, jürinin belirleyeceği ilk üç senaryo Kurul tarafından ödüllendirilecektir. Bu ödüller; bir senaryoya yapım giderlerinin karşılanması ve plaket, diğer iki senaryoya ise karşılıksız olmak kaydıyla sembolik olarak 150’şer Euro parasal teşvik ve plaket verilmesi şeklindedir.

 8. Yapım ödülü kazanan senaryo, Kurul bünyesindeki yapım sorumluları tarafından belirlenen yapım bütçesi ile desteklenir. Söz konusu bütçe, 1.500 Euro’yu aşamaz. Bütçenin post-prodüksiyona yeterli gelmemesi durumunda bu kalemin de ayrıca (ayni destek olarak) verilmesi keyfiyeti Kurul’un inisiyatifindedir. Ancak bu konudaki karar, kazanan senaryoların ilanından önce netleştirilmiş olarak açıklanacaktır.

 9. Prodüksiyon desteği kazanan esere yapılacak olan çekim ve post ödemesi üç aşamada gerçekleştirilir. 1. aşama bütçenin (yüzde 40’ı) peşin ödenir. Bütçenin ikinci (yüzde 40’lık) bölümü çekimin tamamlanmasından sonra, son taksit (yüzde 20) ise filmin tamamlanmasını müteakip ödenir. İlk taksitin ödenmesini takip eden 2 ay içerisinde filmin çekilmemesi durumunda KSK tek taraflı olarak ödülü iptal etme hakkına sahiptir ve yapılan ödemenin iadesini talep eder.

 10. Yönetmen, desteklenen senaryonun filme aktarılması aşamasında senaryoda yer alan sahnelere yüzde 5’i geçmemek üzere ekleme ya da çıkarma yapabilir, ancak bu tasarruf, ana temayı, film fikrini, dramatik kurgu niteliklerini önemli oranda boşa çıkartmamalıdır. Bu düzeydeki tasarruflar, ödüle mesnet oluşturan yönetmelik ihlali sayılır ve ödemenin tek taraflı iptaline gerekçe oluşturur.

 11. Desteklenen projenin premieri ve özel galası AABF Kültür Sanat Kurulu tarafından Avrupa’da belirlenen bir kentte gerçekleştirilir. Proje sahibinin bu gösterimden ödeme talep etme hakkı yoktur. KSK, ayrıca desteklenen eseri bir yıllık süre içerisinde 3 kez olmak üzere “YOL” televizyonunda gösterim hakkına da sahiptir.

 12. Bu gösterimlerin dışında, Avrupa’da belirlenecek olan salonlarda ya da dernek merkezlerinde biletli gösterim yapılması durumunda, bu gösterimlerin gelirinin yarısı eser sahibine aittir.

 13. Desteklenen projenin jenerik kısmına çatı kurumumuz olan Almanya Alevi Birlikleri Federasyon’nun (AABF) logosu ve isminin yazılması gerekmektedir.

 14. Başvuru sahiplerinden istenecek belgeler şunlardır:

  a. Filmin ismi ve 500 kelimeyi geçmeyecek hikaye özeti (sinopsis),

         b.) senarist görüşü ya da yönetmen görüşü,

         c.) başvuru sahibinin bir adet fotoğrafı,

         d.) yirmi sayfayı geçmemek üzere senaryo, varsa senarist ya da yönetmenin projesini anlattığı 3 dakikalık video kaydının linki.

AABF Kültür ve Sanat Kurulu”

Son Haberler

İlgili Haberler