15.4 C
Almanya
Çarşamba, Mayıs 22, 2024

171 kadın ve LGBTİ+ örgütünden çağrı: “Anayasa değişikliğine hayır”

171 kadın ve LGBTİ+ örgütü AKP; MHP, BBP'nin 9 Aralık'ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu Anayasa’nın 24. ve 41. maddelerine ilişkin değişiklik önerilerini içeren teklife karşı muhalefet partilerini “Hayır” demeye çağırdı

171 kadın ve LGBTİ+ örgütü muhalefet partilerine bir çağrıda bulunarak “Anayasa değişikliğine hayır” dedi.

AKP, MHP, BBP’nin 9 Aralık’ta 336 milletvekili imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu Anayasa’nın “din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. ve “ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddelerine ilişkin değişiklik önerilerini içeren, kamuoyunda “başörtü düzenlemesi” olarak anılan teklife karşı 171 kadın ve LGBTİ+ örgütü muhalefet partilerini “hayır” demeye çağırdı.

Çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

Konu kadınların, çocukların ve LGBTİ+ların hakları başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlere geldiğinde Anayasayı uygulamayan, ihlal eden, Anayasaya aykırı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek kadınların en temel haklarını yok sayanların Anayasa değişiklik teklifini reddediyoruz. “Erken evlilik” ya da “küçüğün rızası” adı altında çocuk istismarının yıllardır yasal olarak önünü açmaya çalışan, her fırsatta toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların kazanılmış haklarına saldıran, LGBTİ+’lara yönelik her gün nefret suçu işlenen bu siyasi ortamda anayasa değişikliği yapılamaz. Kadınların bedenleri, LGBTİ+ların onurları, insan hak ve hürriyetleri siyasi malzeme yapılamaz. Devletin görevi, İstanbul Sözleşmesi’nin de vurguladığı üzere, bütünlüklü politikalar geliştirip uygulayarak şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ+ları şiddetten uzaklaştırmak ve şiddet dolu ailelere hapsetmemektir Bu anayasa değişikliği teklifini temelden reddediyor, tüm kamuoyu ve muhalefeti bu teklife karşı durmaya ve hayır demeye çağırıyoruz.

Mektup

Ayrıca KİH-YÇ, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, İyi Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi genel başkanlarına, milletvekillerine, parti yetkililerine ve bağımsız milletvekillerine olmak üzere toplamda 192 siyasetçiye toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı olan, her fırsatta kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların insan haklarına saldıran, yakın zamanda İstanbul Sözleşmesi’nden anayasaya aykırı bir şekilde çekilen bu iktidarın anayasa değişikliği teklifine “hayır” demesi gerektiğini belirten bir bir mektup gönderdi. KİH-YÇ mektubunda bu teklifin gerekçesinde de açıkça görüldüğü üzere kadınlar arasında ayrımcılığı ve LGBTİ+’lara karşı nefreti kurumsallaştırmaktan başka bir amacı olmadığını belirtti ve muhalefetin teklife “hayır” demesi gerektiğini belirten bir mektup gönderdi.

Basın bülteninde Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu’nun reformu, Anayasa’ya eşler arası eşitliğin eklenmesi, 6284 sayılı Kanunun oluşturulması gibi zorlu mücadelelerle elde edilen yasal kazanımların iktidar tarafından geri alınmaya çalışıldığına dikkat çekerek “Bu vesileyle bir kez daha tüm muhalefet partilerini Anayasa değişikliğine karşı net bir tavır ortaya koyarak ‘Hayır’ demeye davet ediyoruz” dedi ve muhalefete gönderdiği mektupta aşağıdaki ifadelere yer verdi:

Yasal haklarımızı dahi kullanamadığımız, kadına yönelik şiddetin cezasızlıkla sonuçlandığı, çocukların “evlilik” adı altında istismar edildiği ve bu meselenin ‘insani bir durum’ denerek iktidar tarafından meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir ortamda sunulan bu anayasa teklifine temelden itirazımız var. İktidarın Anayasa’nın eşitlik ve hürriyet ilkeleriyle çelişen bir şekilde kadınların kılık kıyafetini düzenleyen ve kadınlar arasında dindar/dindar olmayan ayrımı yapmasının önünü açan, LGBTİ+ bireylere yönelik nefreti anayasaya dahil ederek ayrımcılık ve şiddeti meşrulaştırmaya çalışan bu iktidarın toplumsal cinsiyet eşitliğine ve aileye bakış açısını yansıtan teklifine “hayır” diyoruz, sizlerin de hayır demenizi bekliyoruz.İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden imzalama ve sözleşme doğrultusunda politika yapma vaadiniz doğrultusunda bu tartışmaya en temelden itiraz etmenizi talep ediyoruz. Hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının yerle bir edildiği, demokrasinin erozyona uğratıldığı, haklarını aramak için sokağa çıkan kadınların ve LGBTİ+ ‘ların işkenceyle gözaltına alındığı ve hayatlarından kaygı duyduğu böyle bir ortamda sizin ve partinizin bu teklife karşı net bir şekilde karşı durması gerekmektedir. Aksi takdirde demokrasiyi yeniden inşa etme yönünde verdiğiniz sözün, gerçeğe tekabül etmediğini ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın demokrasinin temeli değil tali bir konusu olarak gördüğünüze kanaat getireceğimizi bildirmek isteriz.

 

Sendika.Org

Son Haberler

İlgili Haberler